MAPPA


4 - 24 January 2020
The Shophouse 1527
 

𝐌𝐀𝐏𝐏𝐀
4-24 มกราคม 2563
The Shophouse 1527

วันเปิดงาน
วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 18.00 น. เป็นต้นไป

โปรเจคโดย Speedy Grandma
สนับสนุนโดย The Shophouse 1527
ศิลปิน: อัญชลี อนันตวัฒน์, พศุตม์ สอิ้งทอง, วรคุณ สิทธิโพธิ์ไชย, ภูมิ หนูทอง
คิวเรเตอร์: นวิน หนูทอง

Null Island เป็นทั้งเกาะในตำนานที่ชาวกรีกว่ากันว่าเป็นจุดกำเนิดของสัตว์ประหลาดที่ออกมาทำลายบ้านเมือง เป็นจุดพิกัด 0,0 ที่กำหนดทิศทางการเดินเรือ แล้วก็ยังเป็นโลเคชั่น (0,0) ที่ขยะข้อมูลทางดิจิทัลกองรวมกัน Null Island จึงมีชีวิตของมันเองทั้งในฐานะตำนานจากยุคก่อนและในฐานะถังขยะในยุคเทคโนโลยี ไม่ว่าจะในฐานะใดทั้งสองต่างเป็นความพยายามของมนุษย์ที่จะสางใยเพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับผืนโลก (ในหลากหลายความหมายและความเข้าใจ) ที่กว้างขวางจนดูเหมือนจะไร้ซึ่งขอบเขต เป็นความพยายามของมนุษย์ที่จะปักธงหาที่ทางให้ตัวเองเพื่อย้ำให้รู้ถึงการมีอยู่หรือเคยมีอยู่ หรือแม้กระทั่งเป็นการจินตนาการความเป็นไปได้ของการยึดโยงระหว่างตัวเราและสิ่งอื่น ทั้งหมดคือการวาดแผนที่ นิทรรศการ MAPPA จึงเป็นการสำรวจ “ความเป็นไปได้ใหม่” ในการทำแผนที่ในยุคที่นักพัฒนาเกมมอบเทคโนโลยีอย่าง World edit หรือ Mod ที่สามารถตาลปัตรฟิสิกส์ได้โดยสิ้นเชิง

The Shophouse 1527 ตั้งอยู่บริเวณสามย่านติดถนนพระรามสี่ สามารถเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงสถานีสามย่าน ทางออกที่ 2 โดยนิทรรศการเปิดทำการวันอังคารถึงวันอาทิตย์ เวลา 11.00 - 19.00 น.

//ไม่เสียค่าใช้จ่าย//

-----------------------------------------------

𝐌𝐀𝐏𝐏𝐀
4-24 January 2020
The Shophouse 1527

Opening Party
Saturday, January 4, 6 pm onwards

Project by Speedy Grandma
Supported by The Shophouse 1527
Artists: Unchalee Anantawat, Pasuth Sa-Ingthong, Worakun Sittipochai, Poom Nuthong
Curator: Nawin Nuthong

In Greek legends, Null Island is said to be the origin of all destructive monsters. It had then become the coordinate (0,0) that the sea explorers used as references to directions, and in more recent history, it also became a virtual location where digital waste gather. Null Island, hence, has its own life both as an ancient legend and as a trash bin in this digital age. Regardless of its status, how people assign meanings to this island signify human’s attempt to understand the relations between oneself and the world’s terrain that is so vast it seems boundless, to anchor ourselves so as to be reminded of our own presence or its past, or to imagine new relations of ourselves and the surrounding. It is an act of map-making. Thus, this exhibition, MAPPA, is the exploration of the possibilities of map-making in the time when game developers gave us Wold edit or Mod, a tool with which we could upend the existing physics.

The Shophouse 1527 is located in Samyan (near MRT Samyan station, exit 2), open from Tuesday to Sunday 11.00-19.00 hrs

//Free Entry//


MarkABOUT
EXHIBITION
EVENT
SHOP
VISIT


Contact: 
no.1527 Rama lV,Rd
Pathum Wan
Bangkok 10330

theshophouse1527@gmail.com
+66-64-7835566
© 2019 The Shophouse 1527 
Mark